+420 737 805 252 info@tenis-cernovice.cz

Tenis Černovice

Ceník

Nohejbalový kurt

hodinové vstupné
200,-
  • Po – Ne:
  • Dopoledne po individuální domluvě – cena 200 Kč/hod
  • 14 hod. až 20 hodin – cena 200 Kč/hod

* V ceně pronájmu kurtů je využití šatny v areálu.

Pravidla pro hráče při využívání kurtů

1. Každý hráč je před vstupem na kurt povinen uhradit částku za pronájem kurtu správci, nebo v okénku s občerstvením.

2. Na kurtech platí přísný zákaz kouření a zákaz vstupu pod vlivem alkoholu.

3. Nápoje je možno konzumovat pouze v PET lahvích a jiných plastových nádobách, nikoliv však v nádobách skleněných či keramických (bezpečnostní důvody).

4. Vstup na kurty je povolen pouze v tenisové a nohejbalové obuvi, která zaručuje, že nebude poškozen antukový povrch kurtů.

5. Hráči jsou povinni se chovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani všech dalších účastníků hry na kurtech.

6. Hráči jsou povinni před začátkem hry kurt dostatečně pokropit tak, aby antuka během hry neprášila. Za velmi teplého a slunečného počasí je třeba kurt kropit i několikrát během hry.

7. Po skončení hry je každý hráč povinen uvést kurt do původního stavu. Nejprve hrablem urovnat nejnamáhanější části kurtu a poté celý kurt zamést síťovačkou.

8. Vzniklé nebo zjištěné závady na zařízení tenisových kurtů a příslušenství jsou hráči povinni oznámit provozovateli kurtů.